DOMEIN MET 4 HECTARE MET VEEL OPEN RUIMTE

Jan 29, 2021 | Architectuur

Veel plek om te ademen, om tot rust te komen, om te ontspannen, om te bewegen. Daar staat KOMET voor. Bij het ontwerpen van het masterplan van de site was de open ruimte dan ook het belangrijkste aspect. 

“De KOMET-site was vroeger zuivere industrie. Die vormde een echte barrière tussen de vesten en de vaart”, legt architect Luc Binst uit. “Daarom willen we nu vooral een enorme openheid creëren. Met 4 hectare is de site hier ook perfect voor. Deze buurt moet een nieuw centraal hart worden voor de ruime omgeving. Een scharnier tussen het centrum van Mechelen en het zuidwesten van de stad. Bovendien is de site uniek, want het is de eerste plek die de ring verbindt met de schoonheid van de vaart. De site maximaal openen is dan ook de basis van het masterplan.” 

“We zijn inderdaad niet vertrokken van de gebouwen op zich”, zegt ook Chris Eeraerts van Areal Architecten. “Wel van een soort maaiveldplan waarin we een groot park en een kleine buurttuin voorzien hebben. Aan de rand concentreren we dan de bebouwing. Zo willen we de versnippering van de openbare ruimte tegengaan.”

Zicht op de Sint-Romboutskathedraal

Een andere leidraad is de doorwaadbaarheid van de site. “Dat wil zeggen dat alles op de site vlot bereikbaar moet zijn voor de zwakke weggebruikers, maar ook dat er vlotte verbindingen zijn naar bijvoorbeeld het centrum en het Vrijbroekpark. Zo kan je zelfs de Sint-Romboutskathedraal zien vanop de site”, vervolgt Chris. “Nadat we die routes en verbindingswegen uitgetekend hebben, zijn we pas begonnen met de gebouwen een plaats te geven op de site. Voetgangers en fietsers staan echt centraal. Auto’s verdwijnen in een ondergrondse parking, die ook gedeeld kan worden met de buurt.”

Wonen op KOMET is dus wonen in het groen. “Naast een park met spelelementen komen er ook collectieve deeltuinen, ruimtes om te picknicken, fietsenstallingen, enzovoort”, vervolgt Chris. “Het moet echt een site worden waar ruimte is voor ontmoeting en initiatief. Van ontspannen en een babbeltje slaan tot het organiseren van echte buurtactiviteiten. Die samenhorigheid is belangrijk. Een voorbeeld daarvan is het cohousingproject dat in fase 2 ontwikkeld wordt.”