FUTURE PROOF BOUWEN

Jan 29, 2021 | Duurzaamheid

De woonbuurten van Revive zijn buurten op mensenmaat waar levenskwaliteit primeert en die volledig aangepast zijn aan huidige en toekomstige uitdagingen. Hiervoor investeert Revive in de duurzame transformatie van oude industriële sites. Op die manier wordt de druk op de schaarse open en groene ruimtes weggenomen. Bovendien krijgt het stedelijke weefsel een hernieuwde dynamiek door de centrale ligging van vele oude sites. Revive gelooft rotsvast in een combinatie van ecologisch en sociaal-maatschappelijk duurzaam bouwen, gecombineerd met hedendaagse en tijdloze toparchitectuur. 

Door de klassieke verkavelingen volledig links te laten liggen en alle woningen intelligent in te plannen, ontstaat er rond de wooneenheden een zee van adem-, leef- en speelruimte. Daarnaast wordt er heel veel aandacht besteed aan duurzaamheid. Het grootste deel van de woonwijken is autoluw, veilig, open en groen. Bovendien zet Revive ook volop in op hernieuwbare energie en slimme technologieën. Elke wooneenheid scoort merkelijk beter dan de wettelijk verplichte normen. Met warmtepompen en zonnepanelen kan zelfs je eigen energie opgewekt worden, zo ontstaan woonbuurten die grotendeels zelfvoorzienend en -sturend zijn. 

Op de Komet-site komen 314 wooneenheden, rond een centrale groenzone en met een mix van bouwtypes zodat jong en minder jong in harmonie met elkaar kunnen samenleven. Daarnaast komen er ook assistentiewoningen en wordt er gewerkt rond co-living. Binnen de site is er ook ruimte voor winkels, kantoren en vrije beroepen. KOMET is dus een volledige woonwijk, met alles erop en eraan.